Κατάτμηση του DNA των σπερματοζωαρίων

Ιούν 28, 2018 by admin

ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ DNA ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΡΟΖΩΑΡΙΩΝ (DNA fragmentation) *Τι είναι η κατάτμηση του DNA των σπερματοζωαρίων? Η ακεραιότητα του DNA των σπερματοζωαρίων είναι απαραίτητη για την γονιμοποίηση και την ομαλή εξέλιξη του γονιμοποιηθέντος ωαρίου. Η κυτταρική απόπτωση είναι ένας προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος, ένας φυσιολογικός μηχανισμός στην λειτουργία του οργανισμού. Κατά την λειτουργία αυτή το DNA παθαίνει

Continue Reading