ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β.ΝΤΑΓΚΑΣ    MD.FEBU

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος

Κηφισίας 20 & Αιτωλίας 20 Αμπελόκηποι

Τηλ 2107472810- 6972910186