Καρκίνος νεφρού  (αδενοκαρκίνωμα)

Ένας επιθετικός καρκίνος με αυξανόμενη συχνότητα. Είναι ο 3ος σε συχνότητα καρκίνος του ουροποιητικού.   Ευτυχώς σήμερα στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε έγκαιρη διάγνωση λόγο των check up υπερηχογραφημάτων τα οποία ανακαλύπτουν συχνά καρκινώματα νεφρού σε πολύ αρχικά στάδια. Συμβαίνει συχνότερα στούς άνδρες και μάλιστα συνήθως μετά τα 65 έτη.

 

  • Πού οφείλεται ο καρκίνος του νεφρού.

 

Η αιτιολογία του είναι εν πολλοίς άγνωστη. Έχουν ενοχοποιηθεί τα εξής:

Η παχυσαρκία

Η διατροφή με πολλά λιπαρά και κόκκινο κρέας

Ο καπνός

Η γενετική προδιάθεση.

 

  • Συμπτώματα του καρκίνου του νεφρού.

 

Σε αρχικά στάδια δεν υπάρχουν συμπτώματα και η ανεύρεσή του γίνεται σε τυχαία εξέταση.

Οσο  ο καρκίνος εξελίσεται και μεγαλώνει παρουσιάζονται

-Αιματουρία

-Αίσθημα βάρους η πόνος στην περιοχή των νεφρών

-Διόγκωση της κοιλιάς από μάζα που ψηλαφιέται

-Απώλεια βάρους

-Αδυναμία και καταβολή

-Ανεξήγητος πυρετός

 

Πώς γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του νεφρού?

 

Αν υπάρχουν κάποια απο τα συμπτώματα που προανεφέρθηκαν ο ασθενής θα ζητήσει βοήθεια απο τον γιατρό. Αυτός αφού πάρει ένα προσεκτικό αναλυτικό ιστορικό και εξετάσει τον πάσχοντα πιθανότατα θα ζητήσεις κάποιες εξέτάσεις που θα βοηθήσουν στην διάγνωση. Σημαντικότερες απο αυτές είναι οι απεικονιστικές.

-Το υπερηχογράφημα είναι μια απλή ανώδυνη εξέταση χωρίς ακτινοβολία που όταν γίνεται απο έμπειρο  εξεταστή δίνει την διάγνωση σε πολύ υψηλό ποσοστό.

-Η αξονική τομογραφία θέτει συνήθως την διάγνωση και δείχνει και την έκταση της νόσου καθώς και αν υπάρχει διήθηση του περινεφρικού λίπους, της νεφρικής φλέβας, την επέκταση σε λεμφαδένες η άλλα όργανα.

 

Πως γίνεται η σταδιοποίηση του καρκίνου του νεφρού?

 

Με την διαγνωστική προσπέλαση γίνεται ταυτόχρονα και η αρχική σταδιοποίηση.

Με την αξονική τομογραφία θώρακος και το σπινθηρογράφημα οστών ολοκληρώνεται η κλινική σταδιοποίηση. Η τελική σταδιοποίηση ολοκληρώνεται με την ιστολογική εξέταση.

 

Ποιά είναι η θεραπεία του καρκίνου του νεφρού?

 

Η θεραπεία στον καρκίνο του νεφρού εξαρτάται απο αρκετούς παράγοντες. Εξαρτάται απο το μέγεθος τού όγκου, απο το στάδιο, απο την ηλικία του ασθενούς και την συνυπάρχουσα παθολογία.

 

Χειρουργική θεραπεία

 

Στον εντοπισμένο καρκίνο του νεφρού σε ασθενή που μπορεί να χειρουργηθεί η ριζική νεφρεκτομή είναι η καλύτερη επιλογή. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις σε ασθενείς με όγκο σε ένα μονήρη νεφρό, η μικρό όγκο περιφερικά του νεφρού η μερική αφαίρεση του τμήματος του νεφρού που έχει τον όγκο δίνει πολύ καλά αποτελέσματα.

Η ανοσοθεραπεία, η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία δεν έχουν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Οι μοριακά στοχευμένες θεραπείες ειναι νέες θεραπείες πολλά υποσχόμενες και φαίνεται οτι καθυστερούν την εξέλιξη της νόσου

Όταν όγκος του νεφρού είναι από το ουροθήλιο (αποχετευτική μοίρα) πρέπει ταυτόχρονα με τον νεφρό να αφαιρείται οι όλος ο ουρητήρας και μικρό τμήμα της ουροδόχου κύστης γύρω από τον ουρητήρα. ( Αυτό προϋποθέτει 2 τομές στη ανοικτή επέμβαση). Επίσης πρέπει να γίνεται κυστεοσκόπηση για τυχόν εντόπιση νόσου  στην κύστη. Η βιολογική του συμπεριφορά και παρακολούθηση είναι ίδια με τον καρκίνο τη ουροδόχου κύστης.