Όταν ένας λίθος πάρει τον δρόμο της εξόδου από τον νεφρού, δια της αποχετευτικής οδού, όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να σταματήσει σε ένα στενό σημείο του ουρητήρα. Από την στιγμή που το μέγεθος δεν επιτρέπει την διέλευση αρχίζουν τα προβλήματα. Αυτά ξεκινούν με κολικό του σύστοιχου νεφρού και διόγκωση του σύστοιχου αποχετευτικού συστήματος (υδρονέφρωση). Έτσι ο νεφρός βρίσκεται σε κίνδυνο να καταστραφεί από την διόγκωση η την κατά κανόνα επακόλουθη με την απόφραξη  λοίμωξη – πυονέφρωση.

Είναι μια επείγουσα ουρολογική κατάσταση Ο ασθενής έχει πόνο στην νεφρική χώρα με επέκταση στην κοιλιά η τα γεννητικά όργανα με τάση για εμετό, και ενδεχομένως αιματουρία και συχνουρία.

Χρειάζεται διερεύνηση για αποκλεισμό άλλων παθήσεων  με εξέταση ούρων, υπερηχογράφημα, ακτινογραφία κοιλίας, εξέταση αίματος και προσδιορισμό του είδους και του μεγέθους του κωλύματος που θα καθορίσουν και την αντιμετώπιση.

Αντιμετώπιση

Παρακολούθηση για αυτόματη αποβολή

Στις ήπιες περιπτώσεις  όταν η απόφραξη δεν είναι μεγάλη και ο λίθος μικρός (μικρότερος απο 7 χιλιοστά) η συντηρητική αγωγή μπορεί να βοηθήσει στην αποβολή του λίθου. Αυτό προϋποθέτει ότι ο ασθενής δεν υποφέρει πολύ και ο πόνος υποχωρεί με λίγα ήπια παυσίπονα. Επίσης δεν υπάρχει ουρολοίμωξη δεν υπάρχει μεγάλη διάταση απειλητική για τον νεφρό και μπορεί να πααρκολουθηθεί επαρκώς. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούμε να περιμένουμε 4-6 εβδομάδες για αυτόματη αποβολή.

Τοποθέτηση Pig tail

Μερικές φορές η τοποθέτηση ουρητηρικού καθετήρα (pig tail) διά μέσο της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης υπό αναισθησία ανακουφίζει προσωρινά τον νεφρό  και την συμπτωματολογία  και η αντιμετώπιση του λίθου γίνεται σε δεύτερο χρόνο.

Ουρητηροσκόπηση

Ουρητηροσκόπιο είναι ένα εργαλείο παρόμοιο με το κυστεοσκόπιο μόνο που είναι λεπτότερο και μακρύτερο για να φθάνει στον ούρητήρα. Υπάρχει το άκαμπτο το ημιάκαμπτο και το εύκαμπτο ουρητηροσκόπιο.

Οταν ο λίθος βρίσκεται στον ουρητήρα και προκαλεί σοβαρή απόφραξη και δημιουργεί έντονα συμπτώματα η απειλεί την νεφρική λειτουργία χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με παρέμβαση του ουρολόγου.

Με την ουρητηροσκόπηση εισάγεται δια της ουρήθρας και της ουροδόχου κύστης υπό αναισθησία το ουρητηροσκόπιο στον ουρητήρα και υπό άμεση όραση με την βοήθεια ειδικών εγαλείων ο λίθος σπάει και τα συγκρίμματα απομακρύνονται.

Οι ενδοσκοπικές επεμβάσεις για λιθίαση είναι χρονοβόρες απαιτούν ιδιαίτερη υπομονή και προσοχή και μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες γιαυτό πρέπει να γίνονται όπου υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός για την καλύτερη αντιμετώπιση.

Μετά την ενδοσκοπική λιθοτριψία τοποθετείται πάντα ένα  stent που αφαιρείται σε δεύτερο χρόνο.

Εξωσωματική λιθοτριψία

Άλλες φορές  όταν ο λίθος δεν δημιουργεί σοβαρά προβλήματα απόφραξης και δεν υπάρχει ουρολοίμωξη σαν θεραπευτική αντιμετώπιση  μπορούμε να προβούμε σε εξωσωματική λιθοτριψία με κρουστικά κύματα. Η μέθοδος αυτή έχει το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτεί αναισθησία και νοσηλεία αλλά η αποτελεσματικότητα της στην λιθίαση του ουρητήρα είναι χαμηλή.