Στην προστατοδυνία  έχουμε συμπτωματολογία προστατίτιδος με προστατικό υγρό χωρίς μικρόβια και πυοσφαίρια (χωρίς σημεία φλεγμονής).  Τα αντιβιοτικάδεν προσφέρουν  στην θεραπεία. Βοηθούν σημαντικά φάρμακα που χαλαρώνουν τον προστάτη. Αυτό δείχνει πιθανά οτι η προστατοδυνία οφείλεται σε σπασμό του προστατικού μύ ψυχογενούς? αιτιολογίας.