Βιοψία προστάτη

Πότε χρειάζεται η βιοψία προστάτη

Βιοψία προστάτη χρειάζεται όταν υπάρχει υποψία για ύπαρξη καρκίνου του προστάτη

Λόγο:

1.Ανεξήγητης αύξησης του PSA.

2.Παρουσία σκληρίας στην ψηλάφηση του προστάτη.

3.Παθολογικής απεικονιστικής εξέτασης (υπερηχογραφήματος η mpMRI).

Η επέμβαση αυτή γίνεται υπό τοπική η γενική αναισθησία ( μέθη) σε εξωτερική βάση.

Η βιοψία γίνεται αφού προηγηθεί προετοιμασία του ασθενούς. Αυτή περιλαμβάνει διακοπή η αλλαγή τυχόν αντιπηκτικών, ρύθμιση υπέρτασης η άλλων καρδιολογικών προβλημάτων, και προληπτικής χορήγησης αντιβιοτικών από την προηγούμενη μέρα. Την ημέρα της βιοψίας 2 ώρες πριν συνιστάται χαμηλός υποκλυσμός.

Πώς γίνεται η βιοψία προστάτη?

Με αυτή υπό υπερηχοτομογραφική καθοδήγηση δια του ορθού εισάγεται ο κατάλληλος ηχοβολέας με κατάλληλο οδηγό και λαμβάνονται με ειδική  βελόνα και κατάλληλο αυτόματο “πιστόλι» πολλαπλές βιοψίες είτε από συγκεκριμένη ύποπτη περιοχή  του προστάτη είτε από πολλές περιοχές κάνοντας μια ικανοποιητική δειγματοληψία-χαρτογράφηση του προστάτη αδένα.

Τι επιπλοκές μπορεί να συμβούν με την βιοψία προστάτη?

Πιθανές επιπλοκές είναι:

*Δυσκολία στην ούρηση που μπορεί να φθάσει μεχρι επίσχεση.

*Αιματουρία.

*Αιμοραγία απο το ορθό.

*Οξεία λοίμωξη.

Σημαντικότερη αλλά ευτυχώς σπάνια  είναι η εμπύρετη ουρολοίμωξη –σηψαιμία που είναι πολύ σοβαρή και χρειάζεται νοσηλεία. Για τον παραπάνω λόγο η προληπτική αντιβίωση είναι επιβεβλημένη.

Δείτε εδώ οδηγίες για την προετοιμασία για βιοψία προστάτη.

OΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

  • Δέκα ημέρες πριν την βιοψία αποφυγή χρήσης ασπιρίνης ή οποιουδήποτε άλλου φαρμάκου το οποίο εμποδίζει την πήξη του αίματος.
  • Την προηγούμενη της βιοψίας από το πρωί να ξεκινήσει η χρήση ciprofloxacin 500mg 1Χ2 (οποιοδήποτε άλλο αντιβιοτικό υποδειχθεί από τον γιατρό).
  • 2 ώρες προ της βιοψίας να γίνει υποκλυσμός με δύο κλύσματα του φαρμακείου (2 fleet enemas).

*Μετά την βιοψία επιβάλλεται ανάπαυση.

*Αποφύγετε βαριά γεύματα αλκοόλ σεξουαλική δραστηριότητα.

      *Ενημερώστε αμέσως τον γιατρό σε περίπτωση.

*Δυσκολίας στην ούρηση η έντονης συχνουρίας

*Πυρετού,  αδυναμίας, καταβολής, ιδρώτα.

*Αιμορραγία (μεγάλη) από τα ούρα η από τα κόπρανα

  • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Αν τεκμηριωθεί η παρουσία καρκίνου αξιολογείται ο βαθμός επιθετικότητας και ακολουθεί η σταδιοποίηση  δηλαδή κατά πόσο η νόσος είναι εντοπισμένη, τοπικά προχωρημένη η έχει επεκταθεί πέραν του προστάτη στους λεμφαδένες η τα οστά.

  • Η ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Η βιοψία του προστάτη μπορεί να δείξει:

  • -Αρνητική για κακοήθεια.

Στην περίπτωση αυτή έχει σημασία η παρουσία στοιχείων φλεγμονής που θα μας εξηγήσει την άνοδο του psa.

Επίσης εχει σημασία η παρουσία υψηλόβαθμου η χαμηλόβαθμου  pin. Η παρουσία υψηλόβαθμου pin πιθανολογεί την ύπαρξη καρκίνου που δεν βρέθηκε και υπαγορεύει επανάληψη της βιοψίας.

  • -Θετικό για κακοήθεια. Η συντριπτική πλειψηφία των καρκίνων του προστάτη ειναι αδενοκαρκινώματα.

Η επιθετικότητα του καρκίνου που βρέθηκε καθορίζεται απο το λεγόμενο Gleason score.

Αυτό εχει τιμές απο το 2 μεχρι το 10.

Τιμές απο 2 μέχρι 4 θεωρούνται χαμηλής επιθετικότητας

Απο  4 μέχρι 6  μέσης επιθετικότητας και από 7 μέχρι 10 μεγάλης επιθετικότητας.