ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

 

 • Πλήρες ουρολογικό CHECK UP
 • Υπερηχογράφημα ουροποιητικού-γεννητικού συστήματος
 • Διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη
 • Ουροροομέτρηση
 • Πλήρης ουροδυναμικός έλεγχος
 • Κυστεοσκόπηση παντελώς ανώδυνη (Εύκαμπτο κυστεοσκόπιο – φωτογραφίες – video υψηλής ευκρίνιας)
 • Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη
 • Έλεγχος – θεραπεία ανδρικής υπογονιμότητας
 • Ελεγχος –θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας
 • Έλεγχος- θεραπεία σεξουαλικών διαταραχών
 • Διάγνωση ουρολογικών όγκων
 • Διάγνωση-θεραπεία διαταραχών ούρησης και ακράτειας ούρων

 

ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

 

Σε επιλεγμένες ιδιωτικές κλινικές  διενεργούνται όλες οι απαραίτητες ουρολογικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνονται και εκτελούνται χειρουργικές επεμβάσεις:

1.Περιτομή.

2.Βραχύς χαλινός.

3.Στενώματα ουρήθρας.

4.Καρκίνος πέους.

5.Τοποθέτηση πεϊκών προθέσεων.

6.Εκτρόπια και πολύποδες γυναικείας ουρήθρας.

7.Τοποθέτηση ταινιών ελεύθερης τάσης για διόρθωση ακράτειας σε γυναίκες καθώς και όλες οι επεμβάσεις για ακράτεια ούρων.

8.Διόρθωση συριγγίων (κυστεοκολπικών, ουρηθροκολπικών, κυστεομητρικών).

9.Επεμβάσεις για υπερπλασία προστάτη: TURIS, LASER, ανοικτή προστατεκτομή.

10.Επεμβάσεις για καρκίνο προστάτη : Ριζική προστατεκτομή (ανοικτή η ρομποτική).

11.Αφαίρεση όγκων-θηλωμάτων ουροδόχου κύστης.

12.Σπάσιμο-αφαίρεση λίθων κύστης.

13.Αφαίρεση εκολπωμάτων κύστης.

14.Ριζική κυστεκτομή.

15.Λιθοτριψία και ενδοσκοπική αφαίρεση λίθων ουρητήρα.

16.τοποθέτηση στεντ (pig tail) για παροχέτευση των νεφρών.

17.Πλαστική σε στενώματα ουρητήρων.

18.Aφαίρεση λίθων νεφρών, εξωσωματική η ενδοσκοπική λιθοτριψία, ουρητηρονεφροσκόπηση.

19.Ριζική νεφρεκτομή επι όγκων.

20. Ορχεκτομή, επιδιδυμεκτομή.

21.Bιοψία όρχεως και λήψη σπέρματος για εξωσωματική γονιμοποίηση.

22.Κιρσοκήλη.

23.Υδροκήλη.

24.Βουβωνοκήλη.

25.Συστροφή όρχεως.

 

Το ιατρείο είναι πλήρως εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής για διάγνωση όλων των ουρολογικών παθήσεων. Διαθέτει:

 • Υπερηχογράφο για υπερηχογράφημα νεφρών, ουροδόχου κύστεως, προστάτη, όρχεων, με διορθική κεφαλή για διορθική εξέταση και κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη.
 • Πλήρες ουροδυναμικό μηχάνημα κορυφαίας τεχνολογίας για ουροροομέτρηση, και πλήρη ουροδυναμικό έλεγχο.
 • Μηχάνημα για θεραπεία ακράτειας με ηλεκτροδιέγερση.
 • Κυστεοσκόπιο εύκαμπτο με σύστημα απεικόνησης και καταγραφής High definition.
 • Εργαλεία για μικροεπεμβάσεις